Syklonproduksjon rustfritt stål

En syklonseparasjon er en metode for å fjerne partikler fra en luft-, gass- eller væskestrøm, uten bruk av filtre, gjennom vortex-separasjon. Når man fjerner partikler fra væske, brukes en hydro-syklon; mens fra gass brukes en gassyklon. Rotasjonseffekter og tyngdekraften brukes til å skille blandinger av faste stoffer og væsker. Metoden kan også brukes til å skille fine væskedråper fra en gasstrøm.

Cosmos Construcion produserer en rekke sykloner for forskjellige applikasjoner. Sykloner kan produseres av rustfritt stål og mildt stål

Syklon Produksjon rustfritt stål, syklon avsug for støvsuger Syklon Produksjon rustfritt stål, syklon avsug for støvsuger Syklon Produksjon rustfritt stål, syklon avsug for støvsuger Syklon Produksjon rustfritt stål, syklon avsug for støvsuger

ServicesTjenester

Designarbeidet
3D-visualisering
Utarbeidelse av tegninger
Plasmaskjæring
Sveisearbeider
Dreiearbeider
CNC-maskinering