Projekto „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Cosmos Construction“ įgyvendinimas

Pagrindinė įmonės veikla – metalo konstrukcijų, turėklų ir kitų lengvųjų konstrukcijų bei stiklo konstrukcijų projektavimas ir gamyba. Įmonė savo pagamintą produkciją parduoda Lietuvoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir kitose šalyse. Įmonės sukurti produktai pažymėti prekės ženklais „Cosmos Construction“ „Metalo gaminiai“, o Šiaurės šalyse – ženklu „Scandicos“.

Siekiant kokybiškai įvertinti planuojamų diegti ekoinovacijų aplinkosauginį efektą bei šių investicijų atitikimą priemonės ECO-INOVACIJOS LT+ nustatytiems tikslams, buvo atlikta būvio ciklo analizė pagal tarptautinio standarto ISO 14040:2007 „Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas. Principai ir sandara“ rekomendacijas. UAB „Cosmos Construction“ vertina, kad numatomos atlikti investicijos į technologines ekoinovacijas sudarys sąlygas ne tik sėkmingai vykdyti savo veiklą, bet ir reikšmingai prisidės mažinant neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Cosmos Construction“

Projekto vykdytojas – UAB „Cosmos Construction“

Projekto tikslas – Įdiegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 434 639,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 195 587,55 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021-01-26

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-06-30

UAB „COSMOS CONSTRUCTION“ PRADĖJO ĮGYVENDINTI TECHNOLOGINIŲ EKOINOVACIJŲ DIEGIMO PROJEKTĄ

UAB „Cosmos Construction“ pradėjo įgyvendinti technologinių ekoinovacijų diegimo projektą, kurio esmė - įsigyti modernią įrangą ir pakeisti gamybinius procesus taip, kad būtų sumažintos žaliavų sąnaudos, atliekų susidarymas bei energetinių išteklių suvartojimas. Įsigijus naują gamybos įrangą taip pat bus pradėta naujų produktų gamyba ir ženkliai praplėstas įmonės gaminių asortimentas. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas padidinti UAB „Cosmos Construction“ ilgalaikį konkurencingumą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas - Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Cosmos Construction“ gamyboje

Projekto tikslas - Įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai Projekto vykdytojas – UAB „Cosmos Construction“

Bendra projekto vertė – 495 680,00 Eur Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 223 056,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. liepos mėn. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. liepos mėn.

Cosmos Construction UAB įgyvendina naują Europos Sąjungos fondų investicijų projektą

Cosmos Construction UAB 2017 m. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0418 „UAB COSMOS CONSTRUCTION eksporto skatinimas dalyvaujant tarptautinėse statybų parodose.

Projekto tikslas – aktyviai ieškoti užsienio partnerių ir didinti įmonės pardavimus užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 24 mėnesiai. Per šį laikotarpį, Cosmos Construction UAB planuoja savo veiklą ir produktus pristatys net 8 tarptautinėse parodose Rytų ir Vakarų Europoje bei Asijoje. Pasirinktos parodos - tikslinės bei vienos populiariausių tarp įmonės atstovaujamo sektoriaus atstovų, todėl, tai – puiki galimybė pritraukti naujų klientų, praplėsti partnerių ryšius, gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir naujoves, pristatyti savo įmonę. Planuojama, jog, įgyvendinus projektą, bus padidintas įmonės prekės ženklo žinomumas, sustiprintas įvaizdis, užmegzti bei plėtojami prekybiniai ryšiai su klientais bei partneriais, todėl padidės teikiamų paslaugų paklausa užsienio rinkose, visa tai sudarys palankias sąlygas esamų eksporto apimčių augimui.

Šiuo metu bendrovė orentuojasi į projektinę metalo ir stiklo konstrukcijų gamybą - dažnai unikalūs gaminiai yra suprojektuojami, pagaminami ir sumontuojami pagal užsakovo poreikius. Matydama eksporto rinkų potencialą bendrovė sistemingai ruošiasi įgyvendinti spartaus augimo planą: investuojama į gamybinių pajėgumų didinimą, standartizuojami ir sertifikuojami veiklos procesai bei planuojama investuoti į efektyvius pardavimus dalyvaujant tarptautinėse statybų sektoriaus parodose patraukliausiose užsienio rinkose. Bendrovė turi patirties, kad sėkmingiems komerciniams santykiams su užsienio partneriais naujose rinkose sukurti reikalingas kantrus, nuoseklus ir tiesioginis bendravimas su tiksliniais potencialiais klientais. Todėl projekto veiklų įgyvendinimas dalyvaujant aštuoniose tarptautinėse parodose leis teisiogiai pristatyti savo veiklą, projektų portfelį ir konkurencinius pranašymus projektinėje gamyboje dideliam potencialių klientų ratui, taip užmezgant pradinius santykius ir sudarant pagrindą sparčiam bendrovės ekporto augimui.