Priešgaisrinių kopėčių gamyba

Gaminame lauko ir vidaus patalpų kopėčias iš juodo plieno ir nerūdijančio plieno.

Modulinės kopėčios

 • Kopėčios iš 1m ilgio segmentų.
 • Paprastas transportavimas, kopėčios telpa į euro paletę.
 • Lengvas montavimas, kopėčių svoris 18kg/m - nebūtinas kėlimo kranas.
 • Paviršiaus padengimas: cinkavimas arba dažymas.
 • Kopėčios atitinka ISO 14122-4_2016 standarto reikalavimus.
 • Cinkuotų kopėčių degumo klasė atitinka A2-s3, d2 reikalavimus.
 • Kopėčios atitinka gaisrinės saugos reikalavimus.

Standartinių priešgaisrinių kopėčių surinkimo ir montavimo instrukcija Priešgaisrinių kopėčių surinkimo ir montavimo instrukcija

Segmentinės_priešgaisrinės_kopėčios su sausvamzdžiu Segmentinės kopėčios priešgaisrinės Segmentinės kopėčios priešgaisrinės Segmentinių priešgaisrinių kopėčių užlipimo aikštelė

Papildomi kopėčių elementai:

 • Kopėčių angos užraktas
 • Atlenkiama poilsio aikštelė
 • Pakopų užrakinimas - durys
 • Sausvamzdis

Kopėčios skirtos:

 • užlipimui ant stogo (jas tvirtinant prie išorinės pastato sienos),
 • įvairiems stogų peraukštėjimams įveikti,patekimui ant stogo iš laiptinės per stogo liuką,
 • nusileidimui į įvairaus tipo ir paskirties šachtas ar siurblinių, katilinių duobes ir pan.

Kopėčias galime komplektuoti su sausvamzdžiu. Sausvamzdis gali būti tiekiamas ir atskirai.

Esant poreikiui kopėčias komplektuojame su vedlinės sistema - apsauginiu trosu apsaugančiu nuo kritimo. Vedlinės būna dviejų tipų: bėgelio ir troso.

Mūsų gaminamos kopėčios atitinka ISO 14122-4_2016 standarto reikalavimus.
Cinkuotų kopėčių degumo klasė atitinka A2-s3, d2 reikalavimus.
Lengvam transportavimui kopėčios padalintas į segmentus kurie susijungia varžtinėmis jungtimis. Supakuotos kopėčios telpa ant europaletės.

Standartinių surenkamų priešgaisrinių kopėčių katalogas Standartinių surenkamų kopėčių katalogas.

Kopėčių gamybos brėžiniai

Aukštis PDF failas IFC failas STEP failas
2.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
2.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
3.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
3.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
4.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
4.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
5.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
5.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
6.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
6.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
7.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
7.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
8.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
8.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
9.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
9.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
10.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
10.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
11.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
11.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
12.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
12.5m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP
13.0m Kopėčių brėžinys PDF Kopėčių brėžinys IFC Kopėčių brėžinys STEP

Sausvamzdžio gamybos brėžiniai

Metalinės dažytos kopėčios Juodo plieno cinkuotos kopėčios Juodo plieno priešgaisrinės cinkuotos kopėčios Nerūdijančio plieno kopėčios

Kopėčios su užlipimo užrakinimu Kopėčios su užlipimo užrakinimu Kopėčios su užlipimo užrakinimu Kopėčios su užlipimo užrakinimu Kopėčios su užlipimo užrakinimu Cinkuotos kopėčios su saugos lankais Cinkuotos kopėčos su lipimo užrakinimu Cinkuotos priešgaisrinės kopėčios Dažytos metalinės kopėčios Dažytos priešgaisrinės kopėcios

Sausvamzdžio įrengimas

24 m ir didesnio pločio, ne žemesnių kaip 10 m aukščio, I ir II atsparumo ugniai laipsnių bei P.5 ir P.3.1 funkcinių grupių pastatų išorinių gaisrinių kopėčių įrengimo vietose turi būti 80 mm skersmens sausvamzdžiai - stovai su jungiamosiomis galvutėmis sausvamzdžio apatinėje ir viršutinėje dalyse.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas dėl sausvamzdžio naudojimo

Suvirintas sausvamzdis prieš cinkavimą Sausvamzdžiai paruošti cinkavimui Cinkuoti sausvamzdžiai

Valstybinės darbo inspekcijos metodinė dokumentacija

Saugos priemonės, skirtos patekti į laikinas darbo vietas aukštuminiuose statiniuose - PDF dokumentas

STR 2.01.01(2):1999 apie (prieš)gaisrinių kopėčių įrengimą

 • 10 m ir aukštesniuose pastatuose iki stogo karnizo arba lauko sienos viršaus (parapeto) būtina numatyti išėjimus ant stogo iš laiptinės tiesiogiai arba per pastogę, išskyrus apšiltintą, taip pat 3 tipo laiptais arba išorinėmis gaisrinėmis kopėčiomis.
 • Leidžiama neįrengti gaisrinių kopėčių ant pastato pagrindinio fasado, jei pastato plotis ne didesnis kaip 150 m, o priešingoje pagrindiniam fasadui pusėje yra išorės priešgaisrinis vandentiekis su hidrantais.
 • Gaisrui gesinti ir gelbėjimo darbams atlikti įrengiami gaisriniai laiptai (kopėčios) skirstomi į šiuos tipus:
 • G1-vertikalūs;
 • G2-su nuolydžiu (ne didesniu kaip 6:1).
 • Jei stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjimui nuo vieno stogo ant kito būtina įrengti gaisrines kopėčias. Gaisrines kopėčias įrengti nebūtina, jeigu stogų aukščių skirtumas didesnis kaip 10 m, o kiekviena didesnė kaip 100 kv.m stogo ploto dalis turi atskirą išėjimą ant stogo.
 • Pakilti ant pastatų, kurių aukštis nuo 10 iki 20 m, stogo bei vietose, kur stogų aukščių skirtumas nuo 1 iki 20 m, turi būti naudojamos G1 tipo gaisrinės kopėčios, o pakilti ant aukštesnių nei 20 m pastatų stogų bei vietose, kur stogų aukščių skirtumai didesni kaip 20 m, - G2 tipo gaisrinės kopėčios, kurios turi būti iš A klasės degumo klasės statybos produktų, bei įrengiamos ne arčiau kaip 1 m nuo langų.

Standartai